kianoosh دوشنبه 5 آبان 1393 04:03 قبل از ظهر نظرات ()

سهم من از دنیا نداشتن است

تنها قدم زدن و فکر کردن به کسی که هیچوقت نبود


عکس



سخت است بغض داشته باشی و بغضت را

هیچ آهنگی نشکند جز صدای کسی که دیگر نیست

 

بقیه در ادامه مطلب