kianoosh دوشنبه 5 آبان 1393 04:03 قبل از ظهر نظرات ()

سهم من از دنیا نداشتن است

تنها قدم زدن و فکر کردن به کسی که هیچوقت نبود


عکسسخت است بغض داشته باشی و بغضت را

هیچ آهنگی نشکند جز صدای کسی که دیگر نیست

 

بقیه در ادامه مطلب

هی بغض و ای گریه ی پنهان دلم

آن هنگام که می فشاری گلویم را

کو ؟ کجاست که ببیند انعکاس نامش به میان چشمانم پیداست ؟عاشقانه هایم همه را به زانو درآورده !

تو به عشق چه کسی ایستاده ای ؟
سهم من از دنیا نداشتن است

تنها قدم زدن و فکر کردن به کسی که هیچوقت نبود

چقدر سخته واسه رسیدن به ستارت

تا آسمون بری اما وقتی رسیدی ببینی صبح شده

انتظار واژه قشنگی بود برای وقتی که او در راه بود

انتظار تلخترین واژه می شود وقتی میدانی قرار نیست بیاید

هر ثانیه مرگ است انتظار کسی که میدانی نخواهد آمد

و من همیشه در انتظار !

بی تو مردن را تو باور نداری و بی تو بودن را من

و تنها خدا میداند این درد کداممان را می کُشد ؟
مسئله نبودنت خیلی سخت شده

ولی من فقط با بودنت تمرین کرده بودم

نبودنت رو هنوز یاد نگرفتم

چطور تونستی ازم امتحان بگیری ؟

جامانده است چیزی جایی که

هیچ گاه دیگر هیچ چیز جایش را پر نخواهد کرد

دلم را به تخت میبندم تا ترکت کند

فریاد میکشد ، میلرزد ، خمارت می شود

رها که شد او می ماند و عمری وسوسه ی تلخِ دوباره خواستن تو
سخت است بغض داشته باشی و بغضت را

هیچ آهنگی نشکند جز صدای کسی که دیگر نیست

قلبم این روزها سخت درد می کند

کاش یک لحظه می ایستاد تا ببینم دردش چیست ؟

چشــــمانم خستــــه استـــ و نبــــض ذهنــــم افتــــاده

کاش نگــــاهتــــ یکــــ قــــدم نزدیـــکـــــ تــــر بـــود