^^soo mei ya^^ . جمعه 7 شهریور 1393 07:27 بعد از ظهر نظرات ()


مجموعه ای از نوشته های جالب ادبی زیبا

 

این روزها بعضی از پسرهای شهر
افتخارشان دوست دختر داشتن با موی رنگ کرده است
یادش بخیر
زمانی پاکی افتخار بود نه رنگ مو

.

.

.

.

در دنیا،
دو نابینا هست
یکی تو
که عاشق شدنم را نمی بینی
یکی من
که به جز تو کسی را نمی بینم

.

.

.

.

بقیه مطالب در ادامه مطلب

با موجودات عجیبی زندگی میکنیم موجوداتی که تنها با بی محلی آدم می شوند

.

.

.

.

کسی که حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند لیاقت آزادی را ندارد

 .

.

.

.

ن میشه موند
ن میشه رف
دلم خوشه ب چیزایی ک همیشه هس

 .

.

.

.

گاه گاهی کوچ کوچکی به کوچه ی خداکنیم
همین

 .

.

.

.

طلب کردم ز دانایی یکی پند مرا فرمود با نادان مپیوند

 .

.

.

.


دانه هایی از عشق کاشتم
و خوشه هایی از غم برداشتم
خیانت
تکرار
و رویش نفرت

 .

.

.

.


واقعیت این است که هر کسی آزرده ات خواهد کرد؛

فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزش تحمل رنج را داشته باشند

 .

.

.

.

عشق   ناتوانی ذهن در تشخیص یک ادم معمولی با سایر ادم های دیگر است

 .

.

.

.

هیچکس بعد هیچکس نمرده
ولی خیلیا بعد خیلیا
دیگه زندگی نکردن

 .

.

.

.

یش از اینکه به دنیا بیاید با یکی از رگ های مادر خودش را دار زد
شنیده بود بابا دختر نمیخواهد

 .

.

.

.

خواستن از خدا عزت است اگر داد رحمت است اگر نداد حکمت

خواستن از بنده خدا ذلت است اگر داد منت است اگر نداد خفت است

 .

.

.

.

جانم را به دندان گرفتم
و اعتماد را به خاک سپردم
خوب میدانم راه و رسم درندگی چون دیروز نیست
گرگ های این جنگل روی دوپا راه می روند

 .

.

.

.

زندگی درجامعه ای که پسوندنام گورستان هایش بهشت است چیزی جزجهنم نیست

 .

.

.

.

به آدم گفتم همه تقصیرتوبود
زیرلب زمزمه کرد
سیب دندان زده ازدست توافتادبه خاک

 .

.

.

.


مهربانی راازدرخت شکوفه زده اموختم وقتی که به ان لگدزدم به جای تلافی سراپایم راشکوفه باران کرد

 .

.

.

.

 نمیدونم

بدون من میتونى یا نمیتونى
نمیدونم
میدونى یا نمیدونى بدون تو
نمیتونم

 .

.

.

.

انگاه که خوشتراش ترین تن ها را به سکه ی سیمی توان خرید
مرا

دریغا دریغ
هنگامی که به کیمیای عشق
احساس نیاز می افتد

 .

.

.

.

 خدایا چطور باهات درد دل کنم

وقتى که میبینم قضیه یوسف و زلیخا رو فورى تو کتابت نوشتى تا همه بخونن

 .

.

.

.

میدونی :سزای تولد مرگه؟