^^soo mei ya^^ . سه شنبه 4 شهریور 1393 04:22 بعد از ظهر نظرات ()

اس ام اس تلخ تنهایی
نوشته می شود :زندگی
خوانده می شود :تنهائی
و معنای آن مرگ است

.

.

.

گاهی تنهاماندن تمرین بدی نیست زیرا درهمه حال بایدمنتظر بی وفایی بود

.

.

.
من تک و تنهامو یه دنیاس حریفم

.

.

.میتونی خودتو خر کنی
داغون کنی بدبخت کنی
اما نمی تونی خودتو بغل کنی آروم کنی از تنهایی دربیاری

.

.

.

گاهی نه گریه ارامت میکند
نه فریاد و سکوت
انجاست که باید با چشمانی خیس رو به اسمان بکنی و بگویی
خدایا تنها تو هستی که من را میخواهی
پس کنارم باش

.

.

.
وقتی تنهاییم دنبال دوست میگردیم پیداش که کردیم دنبال عیبهاش میگردیم از دستش که دادیم در تنهایی دنبال خاطراتش میگردیم

.

.

.


درسته ک رفت ومنم خییییلی تنهام
اما اروم تر از وقتی هستم ک میگفت بمون اگه کسی پیدانشد میخوامت

.

.

.


اینجا جاییست که وقتی
 زانوهایت را از شدت تنهایی بغل میکنی مردم به جای همدردی برایت پول خرد می اندازند

.

.

.
ازمن خواست حلالش کنم
همان کسی که بابی رحمی محبت هایم راحرام کرده بود

.

.

.

از عجایب عشق همین است
تنها همان کسی ارامت میکند که دلت را بدرد اورده
 
.

.

.