^^soo mei ya^^ . پنجشنبه 30 مرداد 1393 03:10 قبل از ظهر نظرات ()

چه زیباست سكوت..!!

هر سکوتی،
سرشار از ناگفته ها نیست، بعضی وقت ها، سرشار از خجالتِ گفته هاست.
.
.
.
موسیقی،
 یعنی سکوت بعلاوه سکوت های شکسته شده ی موزون.
.
.
.
...
سکوتِ آرام کتابخانه،
 یعنی رعد و غرش نهفته ی تمامِ حرف های فشرده ی عالم، در پیش از این.
.
.
سکوتِ شاهد،
 یعنی شهادتِ دروغ، موقع خواب و استراحت و تعطیلی وجدان.
.
.
سکوتِ محکوم بی گناه،
 یعنی بغض، آه، گریه درونسکوتِ مظلوم،
 یعنی نفرینی مطلق و ابدی.
.
.
سکوتِ عاشق در جفای معشوق،
 یعنی پاس حرمتِ عشق.
.
.
سکوت،
 در خود گریه دارد ولی گریه، با خود سکوتی ندارد.
.
.
بعضی با سکوت آنقدر دشمنند که حتی در خواب هم آنرا با پریشان گوئی می شکنند.
.
.
آدم،
 بسیاری حرف ها را که می شنود، آرزو می کند کاش بشر گنگ و ساکت بود

.
.
آنان که حرمت سکوت را پاس می دارند،
بیش از حرّافانِ حرفه ای، به بشر امیدواری می دهند.
.
.

آدم های ترسو،
 برای فرار از سکوت، با خود حرف می زنند.
.
.
دفاترِ سفید و بی خطِ نو،
 مثل نوارِ خام، مملو از سکوتند.
.
.
وقتی خدا بخواهد فساد کسی را برملا کند،
 نعمتِ سکوت را از او سلب می کند.
.
.
سکوتِ قاضی،
 رعب آورترین سکوتِ زمینی است، وقتی بدانی گناهکاری.