kianoosh پنجشنبه 17 مرداد 1392 04:28 بعد از ظهر نظرات ()

من امشب دستها رابرده ام بالا سپردم دل به آن والاو

 از عمق وجود خود خدایم را صدا کردم

 نمیدانم چه میخواهی ولی امشب برای تو

 برای رفع غمهایت برای قلب زیبایت برای آرزوهایت به درگاهش دعا کردم

و میدانم خدا از آرزوهایت خبر دارد و در قلبم یقین دارم دعاهایم اثر دارد

التماس دعا

 اس ام اس های مذهبی و عرفانی با موضوع خدا بهمن ماه 
91